Giám sát an toàn lao động

 • Chuyên ngành: Bảo Hộ Lao Động
Hạn nộp hồ sơ 31/12/2021
Mô tả công việc
Chi tiết
 • Triển khai, kiểm soát, đánh giá hệ thống QL AT&SKNN của công ty tại công trình phụ trách
  • Thiết lập kế hoạch biện pháp thi công an toàn theo từng hạng mục thi công dựa trên tiến độ công trình
  • Lập kế hoạch an toàn hàng tháng của công trình
  • Triển khai 8 nội dung trong kế hoạch an toàn trên công trường
 • Lập kế hoạch đào tạo nhân sự kế thừa hàng quý, năm
  • Huấn luyện công nhân mới
  • Huấn luyện chuyên đề an toàn cho BCH CT 2 lần /tháng
  • Huấn luyện chuyên đề an toàn cho BCH CT 2 lần /tháng
 • Quản lý công tác an ninh công trình phụ trách
  • Triển khai quy trình kiểm soát an ninh đầu công trường
  • Họp định kỳ với đơn vị an ninh hàng tuần
  • Phối hợp BCH CT đánh giá chất lượng đơn vị an ninh hàng tháng
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban an toàn lao động.
Quan hệ nội bộ trong phòng
Báo cáo trực tiếp Báo cáo gián tiếp Đơn vị/ cá nhân phối hợp
Chuyên viên an toàn Nhân viên an toàn, an ninh BCHCT/Kỹ sư phụ trách an toàn
Quan hệ bên ngoài phòng/Ban
Đối tượng Quan hệ
Phòng Ban Công trường Giải quyết công việc
Quan hệ bên ngoài công ty
Đối tượng Quan hệ
Chủ đầu tư/ Tư vấn giám sát/ Nhà thầu phụ/ Đội thi công Giải quyết công việc
Phạm vi quyền hạn
Phạm vi quyền hạn trong công việc - Đại diện cho công trình để làm việc với các cơ quan, các cá nhân và tổ chức bên ngoài trong phạm vi công tác của mình (có giấy giới thiệu/ ủy quyền của cấp trên cho từng lần công tác). - Có quyền đình chỉ thi công trình hạng mục công việc hoặc toàn bộ công trình, nếu BCH công trường tổ chức thi công không đúng theo các biện pháp thi công đã được duyệt; thi công các hạng mục không theo đúng quy trình kỹ thuật an toàn, nguy cơ xảy ra tai nạn lao động là rất cao. - Được quyền yêu cầu Chỉ huy trưởng công trình triển khai và kiểm soát công tác an toàn – vệ sinh lao động theo chỉ thị hệ thống Công ty.Phân công, hướng dẫn và chỉ đạo trực tiếp các Giám sát an toàn, nhân viên an toàn trong Ban ATLĐ thực hiện các công việc theo nhiệm vụ.
Yêu cầu của công việc về trình độ, kỹ năng cần thiết
 • Trình độ chuyên môn: Đại học
 • Chuyên ngành: Bảo hộ lao động
 • Yêu cầu về chứng chỉ hành nghề Có, tên chứng chỉ: Chứng chỉ đào tạo vệ sinh an toàn lao động
 • Trình độ ngoại ngữ
  • Tiếng anh: Sử dụng tiếng anh tốt
 • Trình độ vi tính văn phòng: Thành thạo
 • Kinh nghiệm (thời gian đã làm công việc cùng chuyên môn hoặc cùng lĩnh vực: 1 đến 3 năm
 • Sức khỏe (yêu càu khám sức khỏe): Bình thường
 • Kỹ năng thiết yếu cho công việc(Có thể chọn nhiều kỹ năng):
  • Tổ chức công việc
  • Giải quyết vấn đề
  • Phân tích
Điều kiện và môi trường làm việc
 • - Vị trí làm việc(Nơi làm việc chủ yếu chiếm nhiều thời gian nhất): Công trình
 • - Thời gian làm việc: Giờ hành chánh