Giám sát MEP

 • Chuyên ngành: Điện tử, Nhiệt điện lạnh, Cơ Khí
Hạn nộp hồ sơ 31/12/2021
Mô tả công việc
Chi tiết
 • Lập tiến độ triển khai công việc hàng tuần
 • Lập kế hoạch chi tiết trước khi thực hiện công việc được phân công
 • Nghiên cứu, hiểu rõ và triển khai chính xác bản vẽ cùng biện pháp thi công
 • Làm việc trực tiếp với Đội thi công, Nhà thầu phụ, Nhà cung cấp trong phạm vi trách nhiệm được giao
 • Chịu trách nhiệm về an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, về tiến độ và chất lượng công việc khu vực đảm trách
 • Chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác khối lượng thanh toán cho Đội thi công, Nhà thầu phụ, Nhà cung cấp
 • Thực hiện các công việc khác và các công tác báo cáo nội bộ theo quy định hoặc theo yêu cầu của Giám đốc dự án, Chỉ huy trưởng công
 • Các nhiệm vụ khác được giao bới cấp quản lý trực tiếp
Quan hệ nội bộ trong phòng
Báo cáo trực tiếp Báo cáo gián tiếp Đơn vị/ cá nhân phối hợp
Cấp quản lý trực tiếp Không Ban chỉ huy công trường
Quan hệ bên ngoài phòng/Ban
Đối tượng Quan hệ
Tất cả Phòng Ban Công trường Giải quyết công việc
Quan hệ bên ngoài công ty
Đối tượng Quan hệ
Nhà thầu phụ/ Đội thi công/ Nhà cung cấp Giải quyết công việc
Phạm vi quyền hạn
Phạm vi quyền hạn trong công việc Đề xuất các giải pháp hỗ trợ nhằm hoàn thành công việc Đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến công việc
Yêu cầu của công việc về trình độ, kỹ năng cần thiết
 • Trình độ chuyên môn: Đại học
 • Yêu cầu về chứng chỉ hành nghề Có, tên chứng chỉ: Chứng chỉ hành nghề Giám sát (Không bắt buộc)
 • Trình độ ngoại ngữ
  • Tiếng anh: Sử dụng tiếng Anh tốt
 • Kỹ năng thiết yếu cho công việc(Có thể chọn nhiều kỹ năng):
  • Tổ chức công việc
  • Giải quyết vấn đề
  • Phân tích
Điều kiện và môi trường làm việc
 • - Vị trí làm việc(Nơi làm việc chủ yếu chiếm nhiều thời gian nhất): Công trình
 • - Thời gian làm việc: Ca kíp