Giám sát xây dựng

 • Chuyên ngành:
Hạn nộp hồ sơ 31/12/2021
Mô tả công việc
Chi tiết
 • Lập tiến độ triển khai công việc hàng tuần
 • Lập kế hoạch chi tiết trước khi thực hiện công việc được phân công
 • Nghiên cứu, hiểu rõ và triển khai chính xác bản vẽ cùng biện pháp thi công
 • Làm việc trực tiếp với Đội thi công, Nhà thầu phụ, Nhà cung cấp trong phạm vi trách nhiệm được giao
 • Chịu trách nhiệm về an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, về tiến độ và chất lượng công việc khu vực đảm trách
 • Chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác khối lượng thanh toán cho Đội thi công, Nhà thầu phụ, Nhà cung cấp
 • Thực hiện các công việc khác và các công tác báo cáo nội bộ theo quy định hoặc theo yêu cầu của Giám đốc dự án, Chỉ huy trưởng công
 • Các nhiệm vụ khác được giao bới cấp quản lý trực tiếp
Quan hệ nội bộ trong phòng
Báo cáo trực tiếp Báo cáo gián tiếp Đơn vị/ cá nhân phối hợp
Giám sát chính/ Chỉ huy phó/ Chỉ huy trưởng Không Các bộ phận chức năng thuộc Ban chỉ huy công trường
Quan hệ bên ngoài phòng/Ban
Đối tượng Quan hệ
Tất cả các phòng ban, công trường Đáp ứng nhu cầu công việc tại từng thời điểm
Quan hệ bên ngoài công ty
Đối tượng Quan hệ
Tư vấn giám sát, nhà thầu phụ, đội thi công Đáp ứng nhu cầu công việc tại từng thời điểm
Phạm vi quyền hạn
Phạm vi quyền hạn trong công việc Đề xuất các giải pháp hỗ trợ để hoàn thành công việc một cách tốt nhất Đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến công việc
Yêu cầu của công việc về trình độ, kỹ năng cần thiết
 • Trình độ chuyên môn: Đại học
 • Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp/ Kiến trúc sư và các chuyên ngành liên quan
 • Yêu cầu về chứng chỉ hành nghề Có, tên chứng chỉ: Chứng chỉ hành nghề giám sát (Không bắt buộc)
 • Trình độ ngoại ngữ
  • Tiếng anh: Sử dụng tiếng anh tốt
 • Trình độ vi tính văn phòng: Thành thạo
 • Kinh nghiệm (thời gian đã làm công việc cùng chuyên môn hoặc cùng lĩnh vực: 1 đến 3 năm
 • Kỹ năng thiết yếu cho công việc(Có thể chọn nhiều kỹ năng):
  • Giải quyết vấn đề
  • Tổ chức công việc
  • Phân tích
Điều kiện và môi trường làm việc
 • - Vị trí làm việc(Nơi làm việc chủ yếu chiếm nhiều thời gian nhất): Văn phòng công ty và Công trình
 • - Thời gian làm việc: Ca kíp