Thư ký công trường

  • Toàn thời gian
  • 0 - 0
  • Cập nhật ngày 28/08/2023 13:35
Hạn nộp hồ sơ 30/09/2023
ỨNG TUYỂN
Mô tả công việc

- Theo dõi và lập bảng chấm công, chấm cơm của Công trình;

- Thực hiện công tác quản trị hành chính, văn phòng trên công trường: tổ chức họp, sắp xếp hệ thống giấy tờ, kiểm soát giờ giấc làm việc và thực hiện các công tác giao nhận tài liệu nội bộ, Chủ đầu tư... và các đối tác khác trên công trường;

- Cập nhật báo cáo diễn biến các hoạt động ở công trường để phối hợp với các phòng ban công ty hỗ trợ cho các công trường thi công;

- Chuẩn bị Biên bản họp, bảo quản hồ sơ theo dõi;

- Quản lý quỹ công trình và chi các khoản theo yêu cầu đề xuất từ các bộ phận khi có chấp thuận của chỉ huy trưởng;

- Tổ chức quản lý chặt chẽ và lưu trữ có hệ thống các hồ sơ, tài liệu liên quan tại công trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ được cấp trên giao trong phạm vi công việc và quyền hạn của mình;

Yêu cầu

- Tốt nghiệp chuyên ngành Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Thư ký, Hành chánh văn phòng, Kế toán….

- Ưu tiên Anh văn giao tiếp tốt.

- Thành thạo MS Office (Word, Excel…)

- Có trách nhiệm, tận tâm trong công việc, trung thực.

- Ưu tiên có thể đi tỉnh.