Giám sát Qs

  • Toàn thời gian
  • 0 - 0
  • Cập nhật ngày 01/06/2022 09:21
Hạn nộp hồ sơ 31/12/2022
ỨNG TUYỂN
Mô tả công việc

- Quản lý, kiểm soát chi phí Dự Án các công trình

- Kiểm soát KL thanh/quyết toán Đội, TP, NCC ...

- Cập nhật, theo dõi, quản lý chi phí thực tế theo ngân sách được phê duyệt.

- Quản lý chi phí phát sinh của nhà thầu phụ trong quá trình thi công

- Kiểm soát hao hụt vật tư chính

- Thực hiện công việc được phân công, các chỉ thị khác từ quản lý trực tiếp

Yêu cầu
  • Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan Kinh tế xây dựng, Xây dựng.
  • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
  • Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm tốt;
  • Chịu áp lực cao trong công việc;
  • Có thể công tác tỉnh theo điều động của công ty.