Nhân viên y tá

  • Toàn thời gian
  • 0 - 0
  • Cập nhật ngày 18/08/2023 10:28
Hạn nộp hồ sơ 31/12/2023
ỨNG TUYỂN
Mô tả công việc

1. Tổ chức xây dựng hệ thống y tế tại công trường

- Trang bị và kiểm tra thường xuyên tình trạng của tủ thuốc công trường.

- Kiểm tra thường xuyên tình trạng của các vật dụng sơ cấp cứu (túi cứu thương, cáng cứu thương, nẹp cứu thương …)

- Quản lý cấp phát phương thuốc cho các nhân sự trên công trường.

- Kiểm tra sức khỏe công nhân trước khi làm việc (Đối với công việc có yêu cầu về sức khỏe). Kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tuần.

- Sơ cấp cứu tạm thời cho các công nhân bị sự cố tai nạn lao động.

2. Công tác tiếp nhận, lưu trữ, cập nhật hồ sơ hệ thống quản lý AT&SKNN và Môi trường

3. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp quản lý trực tiếp.

Yêu cầu

  • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Dược, Điều dưỡng và các ngành liên quan
  • Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực liên quan
  • Ưu tiên có thể làm ở khu vực tỉnh
  • Ưu tiên có thể đọc hiểu văn bản tiếng Anh