Nhân viên an toàn

 • Toàn thời gian
 • 0 - 0
 • Cập nhật ngày 01/06/2022 08:50
Hạn nộp hồ sơ 31/12/2022
ỨNG TUYỂN
Mô tả công việc
 • Triển khai Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường;
 • Kiểm soát Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường;
 • Đào tạo (Công nhân);
 • Kiểm soát công tác an ninh;
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp quản lý trực tiếp.
Yêu cầu
 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên;
 • Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo
 • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. nhẫn nại, 
 • Nhanh nhẹn , trung thực, cụ thể, chính xác trong công việc