Nhân viên an toàn

 • Toàn thời gian
 • 0 - 0
 • Cập nhật ngày 18/08/2023 10:29
Hạn nộp hồ sơ 31/12/2023
ỨNG TUYỂN
Mô tả công việc
 • Triển khai Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường;
 • Kiểm soát Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường;
 • Đào tạo (Công nhân);
 • Kiểm soát công tác an ninh;
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp quản lý trực tiếp.
Yêu cầu
 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành Bảo hộ lao động;
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. nhẫn nại, 
 • Nhanh nhẹn , trung thực, cụ thể, chính xác trong công việc