Nhân viên triển khai biện pháp thi công

  • Toàn thời gian
  • 0 - 0
  • Cập nhật ngày 01/06/2022 08:22
Hạn nộp hồ sơ 31/10/2022
ỨNG TUYỂN
Mô tả công việc

- Hỗ trợ thiết kế các biện pháp thi công phức tạp, đặc biệt;

- Hướng dẫn sử dụng & cung cấp bộ mẫu hồ sơ chất lượng;

- Công tác nghiên cứu & đào tạo;

- Nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng bộ phận

Yêu cầu

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan Xây dựng

- Có thể sử dụng Tiếng Anh trong công việc

- Thành thạo AutoCad (ưu tiên cho ứng viên biết sử dụng Revit).

- Thành thạo các phần mền office thông dụng.

- Tự giác và chủ động trong công việc.