Chuyên viên Quản lý Thiết kế

 • Toàn thời gian
 • 0 - 0
 • Cập nhật ngày 13/06/2022 10:20
Hạn nộp hồ sơ 31/12/2022
ỨNG TUYỂN
Mô tả công việc
 • Điều phối, thực hiện và chịu trách nhiệm bộ môn thuộc dự án thiết kế phụ trách. 
 • Lập kế hoạch, triển khai, theo dõi và kiểm soát việc thực hiện thiết kế bộ môn thuộc dự án phụ trách. 
 • Trình bày giải pháp thiết kế, hiệu chỉnh theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Tư vấn.
 • Phối hợp với các bộ phận trong phòng Kỹ thuật đấu thầu, phòng ban khác.
 • Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận -Trưởng phòng.

Yêu cầu
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kiến trúc
 • Có 3 – 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Ưu tiên có kiến thức về quản lý hồ sơ thiết kế toàn bộ các giai đoạn của dự án
 • Có hiểu biết về pháp luật XD liên quan đến thiết kế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy định chung;
 • Có thể sử dụng và giao tiếp Tiếng Anh trong công việc (giao tiếp, thuyết trình)
 • Có kỹ năng tổ chức công việc, giải quyết vấn đề, đàm phán