Giám sát an toàn lao động

  • Toàn thời gian
  • 0 - 0
  • Cập nhật ngày 21/06/2024 09:38
Hạn nộp hồ sơ 31/12/2024
ỨNG TUYỂN
Mô tả công việc

1. Triển khai, kiểm soát, đánh giá hệ thống QL AT&SKNN của công ty tại công trình phụ trách

- Thiết lập kế hoạch biện pháp thi công an toàn theo từng hạng mục thi công dựa trên tiến độ công trình

- Lập kế hoạch an toàn hàng tháng của công trình

- Triển khai 8 nội dung trong kế hoạch an toàn trên công trường

2. Lập kế hoạch đào tạo nhân sự kế thừa hàng quý, năm

- Huấn luyện công nhân mới

- Huấn luyện chuyên đề an toàn cho BCH CT 2 lần /tháng

3. Quản lý công tác an ninh công trình phụ trách

- Triển khai quy trình kiểm soát an ninh đầu công trường

- Họp định kỳ với đơn vị an ninh hàng tuần

- Phối hợp BCH CT đánh giá chất lượng đơn vị an ninh hàng tháng

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban an toàn lao động.

Yêu cầu

- Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động, Xây dựng

- Có chứng chỉ đào tạo vệ sinh an toàn lao động

- Có thể sử dụng, giao tiếp tiếng anh

- Có tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

- Tổng thu nhập tối thiểu 200 triệu/năm ( tuỳ năng lực hoặc tuỳ kinh nghiệm)