Giám Sát Xây Dựng - Miền Bắc

  • Toàn thời gian
  • 0 - 0
  • Cập nhật ngày 21/06/2024 09:02
Hạn nộp hồ sơ 31/08/2024
ỨNG TUYỂN
Mô tả công việc

- Lập kế hoạch và tiến độ triển khai công việc được phân công;

- Nghiên cứu, hiểu rõ và triển khai thi công theo biện pháp thi công được phê duyệt;

- Quản lý và kiểm soát Đội thi công/Nhà thầu phụ/Nhà cung cấp trong phạm vi trách nhiệm được giao;

- Quản lý và triển khai bản vẽ shop drawing khu vực, hạng mục được phân công;

- Chịu trách nhiệm về an toàn lao động, tiến độ và chất lượng khu vực phụ trách;

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng/Quản lý trực tiếp

Yêu cầu

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kiến trúc sư và các chuyên ngành liên quan

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo

- Trung thực, khả năng làm việc dưới áp lực cao

- Có thể đi theo sự điều động của Công ty