Giám sát Cơ điện - Miền Bắc

  • Toàn thời gian
  • 0 - 0
  • Cập nhật ngày 02/04/2024 13:58
Hạn nộp hồ sơ 31/12/2024
ỨNG TUYỂN
Mô tả công việc

- Lập kế hoạch triển khai thi công, giám sát và báo cáo tiến độ, chất lượng thi công của Nhà thầu phụ, đội thi công

- Đảm bảo công tác an toàn lao động

- Phân tích rủi ro trong quá trình thi công, và đưa ra biên pháp kiểm soát

- Thực hiện các hồ sơ chất lượng

- Kiểm soát khối lượng thi công thực tế của Nhà thầu phụ, Đội thi công

- Kiểm soát hao hụt theo quy định của Công ty

Yêu cầu

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Điện lạnh, Điều hòa không khí, Cấp thoát nước hoặc các ngành khác liên quan

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Trung thực, khả năng làm việc dưới áp lực cao

- Ưu tiên có thể giao tiếp tiếng Anh

- Có thể đi theo sự điều động của Công ty